Αγγελική Αρχοντοπούλου

Σπουδές
  • Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Περιοδοντολογία, Οδοντιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με τριετή υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (2010)
  • Πτυχίο Οδοντιατρικής Σχολής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2004)
Επαγγελματική εμπειρία
  • Περιοδοντολόγος, Ιδιωτικό Ιατρείο αποκλειστικής άσκησης Περιοδοντολογίας και Τοποθέτησης Εμφυτευμάτων.
  • Επιστημονικός συνεργάτης τμήματος Περιοδοντολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών.
  • Μέλος Ελληνικής Περιοδοντολογικής Εταιρείας
Συμμετοχή σε συνέδρια
  • Συμμετοχή σε Διεθνή Συνέδρια και σε Ελληνικά ως ομιλήτρια.
  • Δημοσιεύσεις επιστημονικών άρθρων σε έγκριτα Ελληνικά και Διεθνή περιοδικά.
Ερευνητική δραστηριότητα
  • Ο ρόλος των μεταλλοπρωτεινασών στην περιοδοντίτιδα ταχείας εξέλιξης
  • Περιοδοντική νόσος και οστεοπόρωση
  • Περιοδοντική νόσος και εγκυμοσύνη
Κοινοποίηση: